Гурток Баскетбол

Керівник гуртка: Літвінчук Михайло Володимирович

Мета гуртка:  Створення умов для повноцінного фізичного розвитку і укріплення здоров’я вихованців засобом залучення до регулярних занять баскетболом, формування навичок здорового способу життя, виховання спортсменів-патріотів своєї школи, села, міста,  своєї країни.

 

Завдання гуртка

Освітні:

- Познайомити   вихованців  з  цікавим видом спорту Баскетболом, правилами, технікою, тактикою гри, правилами суддівства і організацією проведення змагань.    

- Поглиблювати і доповнювати знання, уміння і навички, отримані школярами на уроках фізкультури.

Розвиваючі:
-    Укріплювати опорно-руховий апарат дітей;
-    Сприяти різнобічному фізичному розвитку вихованців, укріплювати здоров’я, загартовувати організм;
-    Цілеспрямовано розвивати психологічні якості дитини;
-    Розширювати спортивний кругозір дітей.

 Виховні:
-    Формувати  дружний, згуртований колектив, здатний вирішувати поставлені завдання, виховувати культуру поведінки;

-    Прививати  любов і стійкий інтерес до систематичних занять фізкультурою і спортом;
-    Пропагувати  здоровий спосіб життя, залучаючи сім’ї вихованців до проведення спортивних заходів і свят.