В нашем навчальном закладе постійно діє краєзнавчий гурток. Краєзнавство – невід'ємна складова навчання и віховання молодої людини. Краєзнавству належит провидна роль в формировании духовности людей, її світосприйняття. Гурток разрешает подавать и выкорчевывать разные формы позакласной роботы.

  Школьный гурток базируется на знаниях, отриманих на уроках. Вы можете организовать системную занятость для певческой программы и постимим складом. Робота в гуртку перетворяет учёных на активных помощников учителя, как в проведённых позавчерашних заходах, так и на уроках.

Успехи роботов гуртка зажили от умственного, бажання, инициативы и знания своего керивника.

Робота историко-краєзнавчих гуртков здійснюється в двох напрямах:

1) теоретическому (бесіди, леції, доповіди, конференції, вікторини самостійна робота).

2) бережному (экскурсии, походи, експедиції).

  Под час краєзнавчого дослідження гуртковцев провидну роль відграє части в пошукових экспедициях. Головним складником успіху экспедицій є выбор темы. Мы обнаруживаем теми, как мало врожденные, невідомі огрубелі загалу, цикави и однократно актуальны для місцевої громади.

В планах назначаются целые и завдання и указываются разные формы его роботы: наблюдатели из учасников исторических подій, проводятся занятия вечорів конференции, випуск стінгазет, перелік индівідуальних и групповых досліджень, створення краєзнавчюх дукіт, або краєзнавчюх дyкутa, або Робота гуртка завершается подсумковыми занятиями.

Основним методом роботи гуртка є самостійна діяльність віхованців. Кожен член гуртка с урахуванням индивідуальним интересам выбирает тему и самостійно працює над нею. У результаті роботи гуртка учні володіють певние умінни і навичек дослідницької діяльності: складати бібліографий, анотаций, працювати з каталог, краєзнавча науковой літературы, з документальнего матеріалов, записувати спогади~d, збиратите краєзнавчий матеріал, користувайся логічними прийомы.

Постійны розвиваючи інтерес учнов до занять, необхідно не тільки урізноманітнити методи і прийоми роботи, поєднувати теоретичні і практичні заняття, але уміли їе чергувати: лекції змінювати екскурсіий, перегляд діафільмы, прослуховування і обговорення доповідей, рефераты, поход або переглядом кінофільма, слайды і тому подібень .

Таким образом, у краєзнавчій роботі ми займаємося не лише вівченням теоретических питанье, ай впроваджуємо здобуті знаньня у практиці. Робота цикава, багатогранна, как вылика новых идей, как чекают свои черги.